Home / Technical Info / Magnesium Plate & Sheet Production Technology

Magnesium Plate & Sheet Production Technology

Magnezyum Plaka,  Magnezyum Levha Üretim Teknolojisi ve Aşamaları

Magnezyum plaka ve levhalar;

 • Düşük yoğunluk
 • Magnezyum Plaka - Levha 1Kolay işlenebilme
 • Yüksek mukavemet
 • İyi elektromanyetik kalkan özelliği
 • Yüksek sönümleme kabiliyeti avantajlarıyla günümüz sanayisinde gittikçe daha da çok önem kazanmaktadır.

Özellikle;

 • Modern Havacılık,
 • İmalat ve Baskı Sistemleri
 • Otomotiv
 • Elektronik Sanayii
 • Özellikle insanı ilgilendiren Çevre ve Enerji sektörlerinde daha da ön plana çıkmaktadır.

Uygulamaların birçoğunun başarısı, magnezyum plaka, levha üretim teknolojisinin gelişmesine bağlı durumdadır.

Saflaştırma işlemi, düşük erime noktası ve canlı aktif kimyasal yapı nedeniyle Magnezyum Plakalar için zor bir süreçtir.

Kaliteli dövülmüş – haddelenmiş Magnezyum plaka elde etmek için, farklı haddeleme süreçlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü, yoğun altılı yapısı, zayıf kayma sistemi, oda sıcaklığında zayıf deformasyon kabiliyeti (yüksek mukavemet) Magnezyum Plaka işleme, haddeleme ve üretim süreci maliyetlerini arttıran etkenlerdir.

Bu kritik etkenler, Magnezyum alaşımlı plakanın yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerdir. Fakat günümüzde bazı özel endüstrilerde savunma sanayisinde bazı uygulamalar yardımıyla bu dezavantajlar aşılmaya çalışılmaktadır.

Dünyada kullanım olarak Magnezyum Plaka ve Döküm ürünler arasındaki oran yaklaşık 1/5 tir. Magnezyum üretim ve işleme teknolojilerinin gelişimiyle birlikte pazarın da olgunlaşması sonucu bu oranın magnezyum lehine değişmesi kaçınılmazdır. Buradan anlaşılacağı üzere magnezyum plaka ve levhaların pazar potansiyeli çok büyüktür. Dünyada, binlerce bilim ve araştırma kurumu, onbinlerce bilim adamı magnezyum teknolojisinin gelişimi için çalışmaktadır.

Magnezyum Plaka - Levha 21980’li yılların başında, Amarikan Dow şirketi alüminyum şeritler yerine magnezyum plaka ruloları kullanmaya başladı. Magnezyum plaka üretimi için özel dökme ekipmanları tasarlayıp, üreten firma, 1.6mm AZ91D plaka rulosu üretmeyi başardı.

ThyssenKrupp Çelik firması 2000’de, magnezyum plaka – levha üretimi için Fransız Pechiney firması ile birlikte çift silindir haddeleme süreci için çalışmalar yapmaya başladı. Daha sonra, SZMT, GKSS, Alman eğitim ve araştırma merkezi ve Wolkswagen şirketi birlikte magnezyum plaka ve levha üretimi için Ar&Ge faaliyetleri yürüterek araç kapısı, araçlar için destek plakaları ve baskı plakaları geliştirdi.

2000’li yıllarda çalışmalara başlayan Avustralya firması olan CSIRO firması, çift silindir dökme teknolojisini geliştirerek üretim maliyetlerini düşürmeyi başardı. Bu çalışmalar daha sonra çok uluslu – uluslararası Posco, Japon Sumitomo, Mitsubishi, Nippon Metals gibi firmalara da yayılarak döküm – haddeleme teknolojisi ile magnezyum alaşımlı plaka, levha ve şerit üretimlerine imkan sağlamıştır.

Doğru ve kaliteli ürün üretimi için en iyi döküm ile elde edilen ara ürünün, en doğru haddeleme ile silindirlenmesi gerekmektedir. 

Bazı üretim tesislerinde kullanılan, düşük frekanslı elektromanyetik döküm ile yarı katı olarak elde edilen magnezyum kütük, etkin biçimde silindirlerde ekstrüze edilerek magnezyum plaka, magnezyum levha – şerit elde edilmektedir. Magnezyum plaka elde etmek için 3 farklı adımda haddeleme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Üretim teknolojisi özetlenecek olursa;

 1. Düşük Frekanslı Elektromanyetik Döküm,
 2. Eşit açısal presleme
 3. İzotermal haddeleme

Haddeleme sürecinin en önemli noktası, magnezyum bloğu içindeki partiküllerin dağıtılarak homojen yapı elde edilmesidir.

Tüm bunların sonucunda;

 1. İyi hammadde saflığı, düşük plaka heterojenliği (düşük segmentasyon), yüksek korozyon direnci,
 2. Eşit açısal presleme sonrası, tüm granül yapıların etkin şekilde ezilmesi – kırılması, homojen yapı,
 3. Düşük kalınlık toleranslı hassas üretim magnezyum plaka, rulo üretimi hedeflenmektedir.

21. Yüzyılın yapısal metali olarak görülen Magnezyum alaşımı dünyada birçok alanda uygulanmaya başlanmış ve gün geçtikçe uygulama sahası artmaktadır. Yapısal özellikleri nedeniyle yüksek teknoloji ve Ar Ge desteği ve çok dikkatli bir üretim sürecine ihtiyaç duyan Magnezyum metali, demir ve çelik alaşımlarına göre üretim aşamasında daha yüksek maliyet ve daha kısıtlı üretim hacmi getirmektedir.

Magnesium Plate, SheetGünümüzde Magnezyum alaşımlarının en çok kullanıldığı alanlar;

 • 3C ürünler (Elektronik ürünler)
 • Otomobil şaseleri
 • Kapaklar,
 • Destek plakaları
 • LED Aydınlatma
 • Ambalajlama ve koruma amaçlı uygulamalar

Magnezyum alaşımları ayrıca, çelik sac levhalar, alüminyum bobinleri, plastik levhalar ve bazı ana materyaller yerine tercih edilmeye başlanmıştır.

Üretim teknoloji ihtiyacının yüksek olması, döküm ve enjeksiyon süreçlerinin karmaşıklığı, düşük verime neden olurken, üretim için yüksek hacim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle daha basit, kolay ve maliyeti düşük üretim tekneolojileri üzerinde Ar Ge çalışmaları devam etmektedir.

Günümüz sanayisinin ihtiyaç duyduğu metal özelliklerini karşılayan magnezyum, gelişen üretim teknolojileri ile kendisine çok daha fazla yer bulacaktır.

Ek olarak, son yıllarda gelişen magnezyum yüzey işleme teknolojisinin artması, baskı teknolojisi, ısıl işlem teknolojileri ve yüzey işleme teknolojileri tarafından sağlanmıştır.

MagnezyumKlise.Net

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment