Home / Technical Info / Magnezyum Kütüğü, Kalın Levha (Dilim) ve Plaka Üretimi

Magnezyum Kütüğü, Kalın Levha (Dilim) ve Plaka Üretimi

MAGNEZYUM KÜTÜK ÜRETİM SÜRECİ

Magnezyum ekstrüzyon makinesinin hammaddesi olan ve silindirlere beslenen Magnezyum alaşım kütüğü, magnezyum ekstrüzyon malzemesi, magnezyum plaka, magnezyum levha, magnezyum kalıp ve bobin üretim sürecinin en önemli faktörüdür.

Magnezyum Kütük - Haddeleme içinDüşük erime noktası ve aktif kimyasal yapısı, yüksek üretim imkanlarını kısıtlayan ve ve saf yapıda magnezyum alaşımı üretimini engelleyen en önemli nedenlerdir.

Genel olarak bazı üretim tesisleri yaptıkları AR&GE çalışmaları ile, düşük frekanslı elektromanyetik döküm teknolojisi kullanarak üretim yapmaktadır.

Temel prensipleri itibariyle üretim teknolojisinin aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Magnezyum kütük için gerekli yarı katı üretim prosesine, önceden temizlenmiş ve şartlandırılmış, elektromanyetik alanla kaplanan grafit modüle eritilmiş magnezyumun dökülmesi

Gaz cepleri oluşumlarının engellenmesi, düzgün kristal yapıya sahip olması vb için düşük frekanslı manyetik alan altında titreşim uygulanarak döküm işlemi yürütülür.

Eriyik haldeki maden grafit modülde, uzunlamasına halka yapıya sahip oldukça, yapısındaki yabancı maddeler kütüğün yüzey alanına savrulur. En sonunda farklı elektrik iletkenliği ve saf olmayan kısım dış yüzeyde yoğunlaşır.

Bu arada, magnezyum kütük döküm alanı çevresinde oluşturulan elektromanyetik ortamda, sıvı katı etkileşimi dairesel hareketler şekilde yönlendirilerek dentrit oluşumu engellenmeye çalışılır. Bu sayede iç yapıda segmentasyon engellenerek homojen ve rijit bir yapı sağlanır.

Özetle düşük frekanslı elektromanyetik döküm teknolojisi ile magnezyum kütük üretimi yukarıdaki gibi tarif edilebilir. Fakat bunların dışında magnezyum kütüğünün istenildiği gibi homojen ve pürüzsüz üretilmesi için; manyetik malzeme katılması, gaz koruma tesisi, manyetik alan frekansı ve döküm süreci hız senkronizasyonu, soğutma metotları ve sürekli döküm sistemi gibi birçok teknoloji gereklidir.

Bu nedenle, magnezyum kütük üretimi için yürütülen yarı katı döküm sürecinde, dentrit-ağaç yapı engellenmiş, saf olmayan segmentasyonlardan korunulmuş, iç yapıda gaz cepleri ve granül yapıdan korunmak için düşük frekanslı manyetik alanlı döküm süreci optimize edilerek tercih edilmiştir.

Düşük frekanslı elektromanyetik alanda yarı sürekli (semi continuous) ve yarı katı (semi solid) döküm teknolojisi ile elde edilen magnezyum kütükten beklenen özellikler;

  • Kütük için kirlilik maks. 1/10000 oranında olmalıdır,
  • İyi dağılım sağlanan kristal yapı 55 um den küçük olmalıdır.
  • Gözenek veya segmentasyon (kat ayrışması) olmamalıdır.
  • Dış yüzey pürüzsüz ve çatlaksız olmalıdır.

Bu yapıda elde edilen magnezyum kütük, dövme, ekstrüzyon, magnezyum plaka, magnezyum levha, magnezyum kalıp vb. yüksek dayanıklılık istenen ürünlerin üretimine hazır haldedir.

MAGNEZYUM DİLİM (KALIN PLAKA – LEVHA)

Magnezyum dilimi, Magnezyum Plaka, Magnezyum Levha üretimi için silindir (haddeleme) veya ekstrüzyon makinesine beslenir.

Normalde, eşit dağılımlı yapı elde etmek, magnezyumun aktif kimyasal yapısı, hafiflik ve düşük erime noktası nedeniyle zorlu bir süreçtir.

Düşük frekanslı manyetik alan teknolijisi ile dökülen magnezyum kütük-dilim ile elde edilen malzemenin dövme, ekstrüzyon veya haddelenmesi sonucu elde edilen yapıda istenmeyen gaz cepler vb. gibi yapılar bulunmaz.

Ayrıca, özel bir kristalizatör yardımıyla ayarlanan mikro yapı ile 80 um civarı tane yapısı elde edilebilmektedir.

Bu sayede AZ, ZK, ZE, AM… serisi istenilen Magnezyum alaşım ve yapıları üretilerek tedarik edilebilmektedir.

MagnezyumKlise.Net

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment